Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 4. juni 2024 kl. 19.00

i klublokalerne

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest 8 dage før dennes afholdelse.

Bestyrelsen ønsker nye medlemmer, for yderligere oplysninge kan rettes henvendelse til nuværende bestyrelse

BSI Badminton

Kategorier: Nyheder