Er du over 16 år og har spillet badminton, er der mulighed for spille badminton i Gribskov Badminton, der er et samarbejde mellem Blistrup Badminton og Helsinge Badminton.
Vi forsøger i videst mulig omfang, at tilbyde alle en plads på et hold, såfremt du er interesseret i at være seriøs badmintonspiller underlagt et velfungerende seniorudvalg og træner.

Hold i Gribskov Badminton
Gribskov Badminton har senior hold tilmeldt i holdturneringen. Gribskov Badmintons hold spiller i Sjællandsserien og serie 2.

Træning i Gribskov Badminton varetages af en professionel træner, hvor der trænes hver mandag og onsdag. Træningen varetages af Mikkel Assing, der sikrer, at der er mulighed for at gennemføre en tilrettelagt træning og spændende 2 gange om ugen.

Klubben har en god stærk bredde og et godt socialt sammenhold. Seniorafdelingen prøver hvert år, at arrangere forskellige fælles arrangementer. Er du interesseret kan møde op:

Mandage i Helsinge Hallen mellem kl. 19:30 og 21:30

Eller onsdage i Blistrup Hallen mellem kl. 19:00 og 21:00

Kontakt seniorudvalget:

Birgitte Pedersen : Bestyrelsesmedlem

Birgitte Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 23 74 31 00 - Email: birgitte@blistrup.dk