Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. juni 2024 kl. 19.00 i klublokalerne Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest 8 dage før dennes afholdelse. Bestyrelsen ønsker nye medlemmer, for yderligere oplysninge kan rettes henvendelse til nuværende bestyrelse BSI Badminton