Er du over 16 år og har spillet badminton, er der mulighed for spille badminton i Gribskov Badminton, der er et samarbejde mellem Blistrup Badminton og Helsinge Badminton.
Vi forsøger i videst mulig omfang, at tilbyde alle en plads på et hold, såfremt du er interesseret i at være seriøs badmintonspiller underlagt et velfungerende seniorudvalg og træner.

Mange hold
Gribskov Badminton har senior hold tilmeldt i holdturneringen. Gribskov Badmintons hold spiller i Sjællandsserien og serie 2.

Ligeledes deltager mange af spillerne i individuelle turneringer, og det er indtil dato blevet til en masse flotte resultater.

Alle hold trænes af en professionel træner, hvor der trænes hver mandag og onsdag. I år varetages dette af Thomas Laybourn og Mikkel Assing, der sikrer, at der er mulighed for at gennemføre en tilrettelagt træning og spændende 2 gange om ugen.

Klubben har en god stærk bredde og et godt socialt sammenhold. Seniorafdelingen prøver hvert år, at arrangere træningslejr, aktivitetsdag samt forskellige fælles arrangementer. Interesserede kan møde op mandage i Helsinge Hallen mellem 19 og 21 samt onsdag mellem 18.30 og 21.00 i Blistrup Hallen.

Om trænerne:

Træne Mikkel Assing.

Mikkel Assing, har taget rejsen fra det jyske og træner nu vores seniorer. Mikkel har igennem tiden skabt resultater uden lige og udviklet spillere på top-niveau. Derudover har Mikkel også modtaget “du-gør-en-forskel” pris i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund, som en anderkendelse for hans store arbejde og ihærdighed med den påtagede coacher-rolle i blandt andet Ry.

Kontakt seniorudvalget

Birgitte Pedersen : Bestyrelsesmedlem

Birgitte Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 23 74 31 00 - Email: birgitte@blistrup.dk