Refusion af deltagergebyr i Blistrup Badminton USU

 1. Hvilke turneringer bliver refunderet.
  a. Følgende turneringer refunderer Blistrup Badminton 100%: Badminton Sjælland´s Sjællandsmesterskaberne, DGI Nordsjælland Landsdelsmesterskaber
  b. Følgende lejre refunderer Blistrup Badminton kr. 500,00: DGI Nordsjælland Vingsted Lejr
  c. Øvrige turneringer refunderer Blistrup Badminton deltagergebyr ud over kr. 60,00 pr. kategori.
   
 2. Hvordan refunderes.
  Der skal udfyldes refusionsskema, så alle ansøgninger er ens og refusionen derved bliver lettere at håndtere.
  Der skal sammen med refusionsskema vedlægges dokumentation for betalingen af turneringen.
   
 3. Hvornår refunderes.
  Der kan søges om refusion 2 gange i løbet af en badmintonsæson – 10. december med udbetaling inden nytår, og 10. april med udbetaling inden udgangen af april.
   
 4. Hvordan afleveres refusionsskema.
  a. Refusionsskema kan afleveres til Simone eller Michael, som vil sørge for at den kommer videre til kassereren.
  b. Refusionsskema kan afleveres til kasserer Betina Roswall, Trohøjen 7, Smidstrup, 2350 Gilleleje.
   
 5. Spørgsmål.
  Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
  * Simone Gents Nielsen (mobil 28 30 9513 – mail simone@blistrup.dk ) eller
  * Betina Roswall (mobil 2988 0402 – mail betina@blistrup.dk ) 
   
 6. Skema til refusion
  Du finder skemaet til refusion, ved at klikke her på: Refusionsskema